DATE
10.01.2018

Спечели бална рокля от Terani Couture и Bulgaria Mall

Условия за Наградна игра

„Спечели бална рокля от Terani Couture

1. Организатор на играта:

Организатор на Наградната игра “Спечели бална рокля от Terani Couture” е “БРАЙДЪЛ МОДА” ООД , официален вносител на продукти с марката Terani Couture, със съорганизатор Мъркюри ЕАД.

http://www.bulgariamall.bg/

http://bridalhouse.bg/;

https://www.facebook.com/TeraniCouture.Bulgaria/

2. Период на провеждане

Наградната игра стартира на 10.01.2018г. и приключва на 31.01.2018г.

Организаторът запазва правото си да прекрати играта във всеки момент като е длъжен да информира участниците в нея своевременно на фейсбук страницата, на която играта се провежда. При прекратяване на играта Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и не им дължи компенсации.

3.  Дефиниции

Правилата на играта съдържат следните термини:

3.1.   ОРГАНИЗАТОР: Брайдъл Мода ООД

3.2.   УЧАСТНИК:

Всеки дееспособен и български гражданин (физическо лице), който има постоянен адрес в страната и е абитуриентка (12-ти клас) в гимназия на територията на  Р България.

4. Условия за участие в Играта:

  • Харесай фейсбук страницата на Terani Couture Bulgaria на адрес https://www.facebook.com/TeraniCouture.Bulgaria/
  • Харесай фейсбук страницата на Bulgaria Мall на адрес https://www.facebook.com/BulgariaMall/
  • Напиши в коментар под видеото „Спечели бална рокля от Terani Couture” коя от роклите в клипа най-много ти е харесала и защо.
  • Всеки участник има право да участва в Играта само веднъж.

5.  Награда

Печелившият участник в играта „Спечели бална рокля от Bulgaria Mall” ще спечели:

  • Бална рокля по избор на Печелившия от наличните модели на стойност до 1000 лв., предоставена от магазин Terani Couture в Търговски Център Bulgaria Mall. Печелившият има право да доплати над стойността на избрана от него рокля, ако тя надхвърля 1000 лв.

6. Победители 

6.1. Победителят в играта „Спечели бална рокля от Terani Couture“ ще бъде само един. Ще бъдат изтеглени и три резерви, в случай че победителят не отговаря на правилата и изискванията на играта, или не се яви да получи наградата в уговорените срокове.

6.2. Получаването на наградата (изборът на рокля) става след предварително съгласуване на дата и час с Организатора и Съорганизатора. Изборът на рокля става в присъствието на Организатора и Съорганизатора и ще бъде заснет на видео  носител, както и ще бъде проведена фотосесия. С факта на участието си в играта с награди, печелившият се съгласява и задължава ще участва във фото и видео сесии с избраната от него рокля, които ще бъдат използвани с цел реклама на събитието, магазин Terani Couture и на търговски център Bulgaria Mall.

6.3. Победителят и трите резерви се задължават да предоставят своите имена, адрес и телефон, както и имейл на Организатора и/или Съорганизатора и с съгласяват данните им да бъдат обработвани и след приключването на Играта, за рекламни и маркетинг цели. 

7. Оповестяване на победителите

Печелившият участник се определя чрез томбола. Победителят ще бъде изтеглен на 01.02.2018г. и ще бъде уведомен на лично съобщение във фейсбук. За получаване на наградата, печелившият участник следва да представи документ, удостоверяващ качеството му на ученик в 12ти клас на гимназия, разположена в рамките на София – гр. София (ученическа книжка, удостоверение или друг валиден документ).

Победителят трябва да се свърже с Организатора до 7 календарни дни след обявяването на печелившия по следния начин, като изпрати имейл на game@bulgariamall.bg, изтичането на този срок  наградата ще бъде предоставена на резервен печеливш (подредени по реда на изтеглянето им), спазвайки същата процедура.

8. Нарушения

8.1.   Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща game@bulgariamall.bg. Необходимо е да се подпишете с истинското си име и да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани.

8.2.   Последици от нарушенията:

В случай, че бъде установено нарушение на настоящите правила, Организаторът е упълномощен и задължен да дисквалифицира съответният участник.

9. Правила на Наградната игра и тяхното обявяване.

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 10.01.2018г. на страницата на Bulgaria Mall: www.bulgariamall.bg и във фейсбук страницата на Организатора;

Организаторът запазва правото си да променя правилата на играта, като променените правила ще бъдат публикувани преди влизането в сила на промяната.

Участниците нямат право да заменят наградата срещу пари в брой.

10. Защита и съхранение на личните данни

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на всички Участници - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без изрично съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен Държавен орган. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора и/или Съорганизатора във връзка с провеждането на Играта.

Участниците изрично дават съгласие да бъдат фотографирани и/или заснемани за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора и/или Съорганизатора.

10.1. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1, - в нея липсва залог. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл.3 ал.3 от „Закон за хазарта”.

11.  Отказ от участие

Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Наградната игра във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес: game@bulgariamall.bg. По този начин той се отказва и от бъдещо участие в играта.

 

 

 

To top