Clean Zone е българска верига от aтелиета за химическо чистене с над петнадесет годишна традиция. Ателиетата се отличават с персоналното обслужване, разнообразие от услуги, собствена програма за лоялни клиенти, постоянните инвестиции в съвременни технологии и едни от най-добрите цени в бранша. Целият обслужващ персонал ежегодно преминава обучение за работа с най-съвременната техника и препарати.

To top