Дата
01.04.2018

С МАМА И ТАТИ НА АКВАПАРК ЗА 1 ЮНИ

Победителят бе изтеглен на: 02.05.2018г.

Победител в играта е: Лина Пейчева. Честито!

____________________________________________________________________________________________________________________

Спечели уикенд за трима (двама възрастни и дете) с "Chart Air" в Престиж Делукс Хотел Аквапарк Клуб, Златни пясъци, като участваш от 1 до 30 април на бюро "Информация" в Bulgaria Mall. 

За да получите талон за участие е необходимо да предоставите бележка за покупка от магазините в Bulgaria Mall на стойност на/над 30 лв. на бюро Информация (ниво партер). 

1 бележка (със стойност на/над 30 лв.) = 1 участие

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Условия за Наградна игра „Спечели почивка за трима с „ChartAir“

 

 1. Организатор на играта:

 

Организатор на Наградната игра “Спечели почивка за трима с ChartAir” (Играта) е „Мъркюри“ ЕАД, с ЕИК 131443482, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 69, ет.4, със съорганизатор "БОГАЙ" ООД, ЕИК 103973559, гр. Варна, жк "Чайка", бл. 67, вх. Е, ап. 109.

 

http://www.bulgariamall.bg/

 

http://www.chartairbg.com

 

 1. Период на провеждане (Срок на Играта)

 

Наградната игра стартира на 01.04.2018 г. и приключва на 30.04.2018 г.

 

Организаторът запазва правото си да прекрати играта във всеки момент като е длъжен да информира своевременно чрез електронно писмо участниците в нея, публикувано на следния уеб сайт: www.bulgariamall.bg. При прекратяване на играта Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и не им дължи компенсации.

 

 1. Дефиниции

 

Правилата на играта съдържат следните термини:

 

3.1.  ОРГАНИЗАТОР: „Мъркюри“ ЕАД, с ЕИК 131443482 и "БОГАЙ" ООД, ЕИК 103973559

 

3.2.   УЧАСТНИК:

 

Всеки дееспособен  български гражданин (физическо лице), който има постоянен адрес в страната и има навършени 18 години към датата на приключване на играта.

 

В играта нямат право да участват служители и членове на семействата на служителите на Организаторите, както и служителите на магазини и други обекти в България Мол.

 

3.3. Bulgaria Mall: Търговски Център Bulgaria Mall, гр. София, бул. България № 69

 

 1. Регистрация за участие в Играта:

 

Всяка касова бележка за 30 или повече лева, похарчени в Bulgaria Mall в Срока на играта(1 април до 30 април)дава право на участие с един талон за регистрация. С една касова бележка може да се участва веднъж в Играта. Участник може да участва многократно в Играта с всяка отделна касова бележка, всяка от които е на стойност на или над 30 лева. В играта не могат да участват касови бележки, които удостоверяват плащане на битови консумативи (вода, ток, интернет, телефония, телевизия, газ, и други подобни), дори те да са заплатени в обект в Bulgaria Mall, независимо от тяхната стойност.

 

Регистрацията за участие в Играта става с попълване на талон за участие на Бюро Информация, на ниво партер в Bulgaria Mall в Срока на Играта, като талонът съдържа идентификационни данни на Участника, телефон и електронен адрес за контакт. С попълването на талона за участие, Участникът се съгласява изрично Организаторът да запази и обработи личните му данни, като те ще бъдат използвани единствено за целите на участието на Участника в Играта. Талонът за участие се предоставя срещу касовата бележка за стойност на или над 30 лева, похарчени в кой да е от обектите в Bulgaria Mall. Всяка участваща бележка ще бъде маркирана и върната на участника, след попълване на талон за участие и копиране на бележката.

 

 1. Награда

 

Печелившият участник в играта „Спечели почивка за трима с ChartAir” ще спечели:

 

 • Хотелско настаняване за двама възрастни и едно дете до 12 години в Prestige Hotel & Aquapark, Златни пясъци, за периода 1 – 3 юни 2018 година, 2 нощувки в апартамент с морски изглед на база All Inclusive;

 

 • Трансфер с автомобил и шофьор от летище Варна до хотела, в двете посоки;

 

 • Три самолетни билета - двама възрастни и едно дете до 12 години с разписание:

FB 971  01 JUNE  SOFIA - VARNA  07:05 07:55
FB 974  03 JUNE  VARNA - SOFIA  22:00 22:50

 

 • Не се допуска замяна на спечелената награда с нейна парична равностойност.

 

 1. Победители

 

6.1. (промяна публикувана на 26.04.2018 г., влиза в сила от 28.04.2018 г.)  Участникът, който печели наградата, се определя чрез жребий на произволен принцип от всички представени талони, като ще бъде извършено теглене, което ще се състои на 02.05.2018 г. в Bulgaria Mall.

 

6.2. Победителят в играта „Спечели почивка за трима с ChartAir“ ще бъде само един. Ще бъде изтеглен един печеливш Участник и пет резерви. При невъзможност за осъществяване на контакт с първия изтеглен печеливш в рамките на 2 дни от датата на тегленето или в случай, че той не отговаря на изискванията и правилата на играта, Наградата ще се връчи на следващия изтеглен резервен печеливш, по реда на теглене на резервите. Това правило се прилага до изчерпване на резервите.

6.3. За изтеглянето на наградата по посочения начин ще бъде изготвен надлежен протокол.

 

6.3. При връчването на Наградата Печелившият Участник ще участва във фото сесия, която ще бъдат използвана с цел реклама на Организаторите. С участието си в Играта, Участникът изрично се съгласява да участва във фото сесия и дава съгласието си снимките да бъдат използвани от Организатора за рекламни цели.

 

 1. Оповестяване на печеливш Участник

 

Оповестяването на печеливш Участник ще се извърши чрез обявяване на името му на  www.bulgariamall.bg и https://facebook.com/bulgariamall. Така изтегленият печеливш Участник ще бъде уведомен за това на електронната поща и на телефонния номер, който е предоставил (ако е предоставил такъв). Когато печелившия Участник не е предоставил телефон, то последният следва да се свърже с Организатора на следния електронен адрес: game@bulgariamall.com или на facebook страницата на Bulgaria Mall в срок до 2 дни от обявяването на печелившия Участник, като в противен случай наградата ще бъде предоставена на резервен печеливш (подредени по реда на изтеглянето им).    

 

За получаване на наградата, печелившият участник следва да  представи  документ за самоличност и маркираната касова бележка.

 

 

 1. Нарушения

 

8.1.   Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща game@bulgariamall.bg. Необходимо е да се подпишете с истинското си име и да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 2 дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 5 дни след изтичане Срока на Играта.

 

8.2.   Последици от нарушенията:

 

В случай, че бъде установено нарушение на настоящите правила, Организаторът е упълномощен и задължен да дисквалифицира съответният участник. В този случай, Организаторът определя нова дата за теглене на томбола, за определяне на нов печеливш и резервен печеливш.

 

8.3. Изключване на участник:

 

Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия за участие. Включително, но не само от Играта ще бъдат изключени лица, които използвайки неразрешени помощни средства или други манипулации, се опитват да спечелят наградата. Също така могат да бъдат изключени и лица, които участват с фалшива самоличност (т.е. от името на трети лица, с или без тяхно знание).

 

 

 1. Правила на Наградната игра и тяхното обявяване.

 

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени 31.03.2018 г. на страницата на Bulgaria Mall: www.bulgariamall.bg;

 

Организаторът запазва правото си да променя правилата на играта като промените ще бъдат обявени от Организатора преди да влязат в сила.

 

 1. Защита и съхранение на личните данни

 

„Мъркюри“ ЕАД е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни под  № 122780.

Получените данни могат да бъдат обработвани от Организаторът до прекратяване на съгласието на участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Огранизатора.

 

Всички участници, регистрирали се за участие в Играта, с подписването на регистрационния формуляр, дават съгласието си техните лични данни(включително ЕГН), да бъдат използвани от Организатора включително, за обявяване на статута му на печеливш Участник. Участниците изрично дават съгласие да бъдат фотографирани и/или заснемани за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора без допълнително възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

 

С предприемане на действия по регистрация за участие, всеки Участник изразява своето изрично информирано съгласие Организаторът да съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на Играта, както и за маркетингови цели, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.  Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за регистрацията с оглед участие в Играта.

 

Участникът декларира и се съгласява, че обработването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието в настоящата Игра, както и за действия, предхождащи встъпването в отношенията с Организатора на Играта по повод участие в нея и предприети по искане на Участника, изразено чрез регистрацията  за участие.

 

Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до офиса на Мъркюри ЕАД. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в Играта.

 

 1. Правна квалификация:

 

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” – в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

 

 1. Отказ от участие

 

Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Наградната игра във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес game@bulgariamall.bg. По този начин той се отказва и от бъдещо участие в играта.

To top