Нововъведени мерки на територията на Bulgaria Mall, влизащи в сила от 21.10.2021

Дата
21.10.2021
Уважаеми клиенти,
Здравето и безопасността на нашите посетители, наематели и служители са от първостепенно значение за нас!
Предвид новоиздадената заповед от министъра на здравеопазването - РД-01-856/ 19.10.2021, считано от 21.10.2021 Bulgaria Mall ще въвeде пропусквателен режим за всички посетители, до следващо нареждане на властите. Молим да имате предвид, че на територията на Bulgaria Mall ще се допускат единствено лица, които предоставят валидни документи за удостоверяване на ваксинация или преболедуване на COVID-19, както и при представяне на валидни документи с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в търговския център изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест, до 48 часа преди влизане.
Достъп до Bulgaria Mall е възможен единствено през двата централни входа от бул. България и бул. Каблешков, както и през централните входове на паркинг нива -1 и -2.
Наш приоритет е да следим внимателно ситуацията чрез публичната информация, предоставена от местните власти. Спазваме стриктно препоръките на Министерство на здравеопазването, за да предотвратим разпространението на вируса.
----------------------
Dear customers,
The health and safety of our visitors, tenants and employees is of paramount importance to us.
In regards to the the newly issued order by the Minister of Health - RD-01-856/ 19.10.2021, as of 21.10.2021, please note that only visitors with official documents verifying vaccination against COVID-19 or previous COVID-19 illness, as well as documents verifying a negative COVID-19 test result including a PCR test performed up to 72 hours before entry or a rapid antigen test up to 48 hours before entry, are granted access to mall premises.
Access to Bulgaria Mall is available only through the two main entrances from Bulgaria Blvd. and Kableshkov Blvd., as well as main entrances on parking levels -1 and -2.
Our priority is to closely monitor the situation through public information provided by local authorities. We strictly follow the recommendations of the Ministry of Health to prevent the spread of the virus.
To top