Дата
21.05.2021

Наградна игра "Ден на малките творци" по повод 1 юни

На 1 юни празнуваме Ден на малките творци в Bulgaria Mall! Участвай в най-голямата изложба на най-малките творци като ни донесеш своя творба между часовете 10:00 и 20:00 ч. на ниво партер. Творбата може да е скулптура, рисунка, оригами или друг вид изкуство, с което всяко дете ще вземе участие за спечелването на страхотни награди като колело, таблет, вкусен сладолед и още много други изненади! 

В знак на подкрепа на детското изкуство, Bulgaria Mall ще изложи всички творби в атриума на мола, като част от нашата голяма галерия.

*Всеки желаещ ще може да вземе обратно своята творба от Bulgaria Mall в дните: 5-6.06.2021г. между часовете 10:00 - 14:00 часа от бюро Информация. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Победители в играта, изтеглени на 02.06.2021г.

Победители - големи награди

Колело - Антония Радева

Таблет - Магдалена Николова

Компютърна мишка - Михаела Карапеткова

Победители - малки награди

Борис Груев

Божидар Лалев

Валерия Алексиева

Кристиян Янчев

Георги Деспотов

Христо Димов

Антония Стоянова

Ивайла Григорова

Андрей Григоров

Нора Николова

Никол Пеева

Михаил Гърнев

Лили Климентова

Тина Веселинова

Елина Панева

Лилия Милева

Валерия Милева

Йоана Топчиева

Калоян Петров

Рая Станчева

Сирма Димчева

Ния Владимирова

Стефания Станева

Матея Наумова

Георги Христов

Рая Савова

Габриела Пройчева

Йоана Атанасова

Боян Димитров

Константин Ангелов

Андрея Сотирова

Зорница Любенова

София Халембакова

Анелия Вълчева

Миккаел Терзиев

Николай Пенелов

Маринян Кристина

Яна Владева

Никол Величкова

Камелия Николаева

Йоанна Захариева

Боян Манов

Николай Петров

Йоана Велкова

Алис Пиронкова

Ина Христова

Деян Христов

Сурая - родител: Юлия Спасова

Победители, които печелят вкусен син сладолед 500 гр. от Sotto Zero Gelato Italiano (ниво +3):

Денис Мутафов

Белослава Борисова

Мина Гроздева

Симеон Любенов

Христо Миланов

Мария Михайлова

Никола Ал.Ракшиев

Филип Ангелов

Антония Владева

Адриана Христова

София Гегова

Дарина Василева

Калина Комитска

Рая Радева

Димитър Драндаров

Ивелин Костадинов

Владимир Димитров

Росица Куманова

Ралица и Мила Ковачеви

 

В случай, че не сте получили обаждане или имейл, Ви молим да се свържете с нас на: marketing@bulgariamall.bg в седем дневен срок, за да разберете как да получите наградата си. 

 

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА „ДЕН НА МАЛКИТЕ ТВОРЦИ“

 

 1. Организатор:

Организатор на Наградната игра „Ден на малките творци“(Играта) е „Бул. България 69“ ЕАД, ЕИК 205202538.

 1. Участник:

Физическо лице, което има постоянен адрес в Р. България и е под 18 години, което валидно се е регистрирало чрез свой родител/настойник/попечител, за участие в Играта в съответствие с тези Правила и отговаря на изискванията на Играта.

В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на семействата им, нито служители в магазини и други обекти в Търговски център България Мол, гр. София. Лица, които не са извършили регистрация по реда, описан по-долу, не се считат за Участници. Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес marketing@bulgariamall.bg. По този начин той се отказва и от бъдещо участие в Играта и възможността да спечели Награда.

Един участник има право на една регистрация.

 

 1. Период на провеждане (Срок на Играта):

Играта стартира на 1.06.2021 г. в 10:00 часа и приключва на 01.06.2021 г. в 20:00 ч.

Организаторът запазва правото си да прекрати Играта във всеки момент като е длъжен да информира участниците своевременно чрез електронно съобщение, публикувано на следния уеб сайт: www.bulgariamall.bg. Организаторът не е длъжен да уведомява индивидуално всеки от Участниците. При прекратяване на Играта Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и не им дължи компенсации.

 

 1. Регистрация за участие в Играта:
 • Регистрацията се извършва чрез попълване на талона за участие на 1.06.2021г., който ще се предостави от промо-екип в деня между часовете: 10:00 и 20:00 часа на ниво партер в Bulgaria Mall;
 • Валидни регистрации са само тези, които са извършени в рамките на Срока на Играта, посочен по-горе и с попълнени коректно всички данни, описани в талона, включващи: име и фамилия на Участника; номер на предоставената творба; име и фамилия на родител/настойник/попечетил; телефон и електронен адрес за контакт;
 • С извършване на регистрацията, Участникът гарантира и декларира, че данните, предоставени за целите на Играта, са правилни и достоверни;

С извършване на регистрацията се приема, че Участникът дава изричното си информирано съгласието да участва доброволно в Играта, включително, ако бъде изтеглен като печеливш участник и отговаря на условията на тези правила, че няма пречка да получи Наградата и името му и/или снимкови и видео материали с него да бъдат обявявани и показвани в публичното пространство (включително интернет пространството) по начин, определен от Организатора.

С регистрация за Играта всеки Участник  декларира (чрез своя родител/ настойник/попечител), че:

 • е прочел и е напълно запознат с Правилата на Играта (публикувани на bulgariamall.bg) и ги приема, както и че ще се запознава с всички промени в тях, като се задължава да осигури приемането им и съгласието с тях от страна на всяко трето лице, което може да получи предоставената Награда; и
 • предоставя личните си данни доброволно и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените лични данни за целите, описани в тази Правила; и
 • изрично се съгласява, че в случай на получаване на Наградата, неговите именa, както и снимки, биха могли да станат публични във Facebook страницата на Организатора, или друг социален канал, използван от Организатора. Чрез попълването на регистрационната форма Участникът и неговият родител/настойник декларира, че се е запознал и с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
  при ползване на уебсайта, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на
  Bulgaria Mall, намираща се на www.bulgariamall.bg

5. Награда: Печелившите Участници в Играта ще спечелят като Награда някой от артикулите, описани като Големи награди или някой, описани като Малки награди, в точка 7. Осигуряването на Наградата от Организатора не е обвързано с конкретен срок. 

6. Победители:

6.1. Печелившите Участници ще спечелят 2 големи награди: колело и таблет (наричани Големи награди) и други по-малки награди, предоставени от dm, Sotto Zero Gelato Italiano, Hippoland, Paint Me, Pepco и Booktrading. (наричани Малки награди).

 

От валидните регистрации чрез жребий на произволен принцип (т.е чрез теглене) ще бъдат определени Участниците, които ще спечелят Награда. Участник може да получи Награда само ако отговаря на всички изисквания на тези Правила. Тегленето ще се състои на 02.06.2021 г. в Bulgaria Mall, в присъствието на комисия от трима членове, определени от Организатора.

 

6.2. Чрез жребий ще бъдат изтеглени печелившите участници, съответстващи на броя на наградите (без да бъдат теглени резервни такива). В случай че се окаже, че измежду изтеглените има невалидни регистрации, то Организаторът ще изтегли толкова допълнителни участници, колкото е бройката на невалидните изтеглени такива. При невъзможност за осъществяване на контакт с някой от изтеглените печеливши в рамките на 7 дни от датата на тегленето, то съответната Награда не се връчва. Определянето на печеливш за всяка Награда е съгласно реда на изтеглянето, като първо се разпределят Големите награди, а след тях – Малките награди.

7. Оповестяване на печеливш Участник и връчване

7.1. Оповестяването на печелившите Участници ще се извърши чрез обявяване на имената им на  www.bulgariamall.bg на 02.06.2021 г. Печелившите Участници ще бъдат уведомени за това и на електронната поща или на телефонния номер, който са предоставили. Когато печелившият Участник или неговият родителят/настойникът/попечителят не е предоставил телефон или електронна поща, то регистрацията се счита за невалидна.   

 7.2. Връчването на Наградите ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио), които снимки/записи ще бъдат използвани с цел реклама на Организатора.

7.3. При получаването на Наградата всеки определен за печеливш Участник чрез своя родителят/настойникът/попечителят трябва да потвърди съгласието си с Правилата с подпис в протокол, съставян от Организатора. Родител/попечител/настойник задължително придружава Участника при получаване на Наградата.

7.4. Наградите следва да бъдат получени лично от родител/настойник/попечител на физическото лице, което има постоянен адрес в Р. България и е под 18 години, което валидно се е регистрирало и е изтеглено като Печеливш. Мястото на връчването на наградата ще бъде в Bulgaria Mall (гр.София, бул.България 69), упоменато от страна на Организатора при уведомяването на Печелившите участници. 

8. Нарушения:

8.1.   Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща marketing@bulgariamall.bg. Необходимо е да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, за да бъдат разгледани, се изпращат писмено в рамките на 7 дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 15 дни след изтичане Срока на Играта.

 8.2.   Последици от нарушенията:

Организаторът без предупреждение да дисквалифицира от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Правила. Включително, но не само от Играта ще бъдат изключени лица, които използвайки манипулационни средства, подават грешни данни и т.н, чрез което се опитват да спечелят Наградата. Също така могат да бъдат изключени и лица, които участват с фалшива самоличност (т.е. от името на трети лица, с или без тяхно знание).

9. Обявяване на Правила на Играта:

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 21.05.2021 г. на www.bulgariamall.bg

Организаторът запазва правото си да променя Правилата, като промените ще бъдат обявени от Организатора на: www.bulgariamall.bg.

 10. Защита и съхранение на личните данни:

Организаторът на играта „БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69“ ЕАД e администратор на лични данни. Можете да се свържете с него по имейл (marketing@bulgariamall.bg) или на адрес:  гр. София, бул. България № 69. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до прекратяване на съгласието на Участника или за срок до 7 години след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при която данните на Победителите ще се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът унищожава вашите данни по сигурен начин.

Обработването на лични данни се основава на съгласието ви, на легитимния интерес на Организатора да промотира своята дейност, както и на необходимостта от спазване на законови задължения на Организатора.

 Всички Участници, регистрирали се за участие в Играта, както и техните родител/попечител/настойник, с извършването на регистрацията, дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани от Организатора:

 • за провеждането на Играта;
 • за уведомяване на печелившия Участник за резултата от Играта и оповестяване на името на всеки от победителите на Facebook страницата, посочени в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора и България Мол;
 • за разпространяване на снимките/ видеозаписите, с оглед промотиране дейността на Организатора;
 • изпълнение на данъчни задължения на Организатора.

 

Организаторът може да предостави личните данни на участниците на своите партньори, които осигуряват наградите за Играта с цел получаване на награда от Победител от обект на партньор в България Мол и отчетна дейност към партньорите.

 

Организаторът обработва следните лични данни на Участниците: ● име и фамилия ● електронен адрес и телефон. За Печелившите Участници Организаторът обработва и следните данни: ● имена; ● адрес; ● телефон; ● имейл. За получилите наградата победител се обработват още ● данни от лична карта, включително ЕГН/ ЛНЧ; ● фото/ видео образ.

 

Извършвайки регистрацията, всяко лице (от свое име и от името на лицата, които представлява) потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат предоставяни за справка, преписвани, копирани, допълвани, коригирани, блокирани и изтривани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба.

 

Участниците (техните родител/попечител/настойник) изрично дават съгласие участниците да бъдат фотографирани и/или заснемани(включително видео и аудио материали) за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора без възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника и/или негов родител/настойник/попечител.

 

Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до офиса на Организатора. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в Играта. Услугата се заплаща от всеки, който желае да я използва по ценоразпис, определен от Организатора.

 

Организаторът обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни.

Вашите права относно данните са: ● Достъп до данните: имате възможност да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване; ● Коригиране: имате възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с вас; Изтриване: имате възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка; Възражение срещу обработка: вие можете да възразите срещу обработката при условията на GDPR; Ограничаване на обработката: имате възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи; Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това. Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организатора, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще ви уведомим своевременно.

Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR. Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организатора на посочения имейл или офисен адрес. Също така, вие имате право да подадете жалба / оплакване до Комисията за Защита на Личните Данни.

Подробните правила, които Организаторът прилага за защита на лични данни, са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
при ползване на уебсайтА, посещаване на фейсбук и инстаграм СТРАНИЦИТЕ и блога на
Bulgaria Mall.

 

11.  Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закон за хазарта– в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било.

 

 

To top