Дата
12.08.2020

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА НАГРАДНА ИГРА "ИГРАЙ ЗА 6-ЦА"

Август месец е време за игри, а септември - за подготовка за училище! Ние от Bulgaria Mall комбинираме и двете, нетърпеливи да обявим, че от 13 август до 13 септември сме подготвили забавна игра за старта на учебната година в нашата класна стая на ниво партер.

Как да участваш?

Заповядай при нас от 13 август до 13 септември на ниво партер.


Всеки ден на големия екран ще ти задаваме по един интересен въпрос.


Отвори този линк: https://www.bulgariamall.bg/backtoschool-2020 , отговори правилно на въпроса и попълни останалите нужни данни за участие в регистрационната форма.  


Не забравяй да се забавляваш с приятели и семейство, и да си направите много свежи снимки! Както и да ни отбележиш с хаштаг: #bulgariamall 

Участвай за страхотни награди като таблет, велосипед, бюро и още мноооого други изненади! Очакваме те! Върни се обратно на училище с много усмивки и подарък от Bulgaria Mall!

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА „Играй за 6-ца“

 

 1. Организатор:

Организатор на Наградната игра „Играй за 6-ца“(Играта) е „Бул. България 69“ ЕАД, ЕИК 205202538.

 

 1. Участник:

Физическо лице, което има постоянен адрес в Р. България и е записан за обучение в училище в Р.България (от 1-ви до 12-ти клас), който валидно се е регистрирал (чрез свой родител/настойник/попечител, за лицата, които нямат навършени 18 години към момента на регистрацията)за участие в Играта в съответствие с тези Правила и отговаря на изискванията на Играта.

В Играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на семействата им, нито служители в магазини и други обекти в България Мол. Лица, които не са извършили регистрация по реда, описан по-долу, не се считат за Участници. Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес marketing@bulgariamall.bg. По този начин той се отказва и от бъдещо участие в Играта и възможността да спечели Награда.

Един участник има право на повече от една регистрация, но тези регистрации не могат да бъдат в един и същи ден.

 

 1. Период на провеждане (Срок на Играта):

Играта стартира на 13.08.2020 г. и приключва на 13.09.2020 г. (който е последният ден, в който участниците могат да подадат талони).

Организаторът запазва правото си да прекрати Играта във всеки момент като е длъжен да информира участниците своевременно чрез електронно съобщение, публикувано на следния уеб сайт: www.bulgariamall.bg. Организаторът не е длъжен да уведомява индивидуално всеки от Участниците. При прекратяване на Играта Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и не им дължи компенсации.

 

 1. Регистрация за участие в Играта:
 • Регистрацията се извършва чрез подаване на електронно заявление на регистрационна платформа, на следния адрес: https://www.bulgariamall.bg/backtoschool-2020, в което се посочва отговор на въпроса на деня, обявен на екран, разположен в „училищния кът“, обособен на ниво партер в Търговски Център България Мол;
 • Валидни регистрации са само тези, които са извършени в рамките на Периода на Играта, посочен по-горе и с попълнени коректно всички данни в регистрационната платформа;

Регистрация за участие на Участници, които не са навършили 18 се извършва от техен родител/попечител/настойник;

 • С извършване на регистрацията, Участникът гарантира и декларира, че данните, предоставени за целите на Играта, са правилни и достоверни;

С извършване на регистрацията се приема, че Участникът дава изричното си информирано съгласието да участва доброволно в Играта, включително, ако бъде изтеглен като печеливш участник и отговаря на условията на тези правила, че няма пречка да получи Наградата и името му и/или снимкови и видео материали с него да бъдат обявявани и показвани в публичното пространство (включително интернет пространството) по начин, определен от Организатора.

Валидни са само регистрациите, направени в Срока на Играта, които съдържат име (първо име и фамилия) на Участника, училището, в което учи, Първо име и фамилия на родител/настойник/попечетил, телефон, електронен адрес за контакт (с цел комуникация с тези лица), както отговор на въпроса за деня и датата на участие.

 

С регистрация за Играта всеки Участник, както и родителят/настойникът/попечителят декларира, че:

 • е прочел и е напълно запознат с Правилата на Играта (отпечатани на гърба на подадения талон и публикувани на bulgariamall.bg) и ги приема, както и че ще се запознава с всички промени в тях, като се задължава да осигури приемането им и съгласието с тях от страна на всяко трето лице, което може да получи предоставената Награда; и
 • предоставя личните си данни доброволно и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените лични данни за целите, описани в тази Правила; и
 • изрично се съгласява, че в случай на получаване на Наградата, неговите именa, както и снимки, биха могли да станат публични във Facebook страницата на Организатора, или друг социален канал, използван от Организатора. Чрез попълването на регистрационната форма Участникът и неговият родител/настойник декларира, че се е запознал и с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
  при ползване на уебсайта, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на
  Bulgaria Mall, намираща се на www.bulgariamall.bg

 

 1. Награда: Печелившите Участници в Играта ще спечелят като Награда някой от артикулите, описани в Приложение № 1 към тези Правила. Осигуряването на Наградата от Организатора не е обвързано с конкретен срок.

 

 1. Победители:

7.1. Участниците, които ще спечелят Наградата, са 14 (наричани Големи Награди) и 516 (наричани Малки Награди). Победителите се определят измежду тези, които са дали верен отговор за съответния ден, в който е направена регистрацията. Едно лице, може да спечели повече от една награда.

От валидните регистрации чрез жребий на произволен принцип (т.е чрез теглене) ще бъдат определени Участниците, които ще спечелят Награда, но само ако са дали правилен отговор на въпроса за деня, в който е направена регистрацията. Участник може да получи Награда само ако отговаря на всички изисквания на тези Правила. Тегленето ще се състои на 14.09.2020 г. в Bulgaria Mall, по електронен ред, в присъствието на комисия от трима членове, определени от Организатора,.

 

7.2. Чрез жребий ще бъдат изтеглени печеливши участници, съответстващи на броя на наградите (без да бъдат теглени резервни такива). В случай, че се окаже, че измежду изтеглените има невалидни регистрации, то  допълнително Организаторът ще изтегли толкова допълнителни участници, колкото е бройката на невалидните изтеглени такива. При невъзможност за осъществяване на контакт с някой от изтеглените печеливши в рамките на 7 дни от датата на тегленето, то съответната Награда не се връчва. Определянето на печеливш за всяка Награда е съгласно реда на изтеглянето, като първо се разпределят Големите Награди, а след тях – Малките награди.

 

 1. Оповестяване на печеливш Участник и връчване

8.1. Оповестяването на печелившите Участници ще се извърши чрез обявяване на имената им на  www.bulgariamall.bg на 15.09.2020 г. Печелившите Участници ще бъдат уведомени за това и на електронната поща или на телефонния номер, който са предоставили. Когато печелившият Участник или неговият родителят/настойникът/попечителят не е предоставил телефон или електронна поща, то, регистрацията се счита за невалидна.   

 

8.2. Връчването на Наградите ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио), които снимки/записи ще бъдат използвани с цел реклама на Организатора.

8.3. При получаването на Наградата всеки определен за печеливш Участник трябва да покаже свой документ, удостоверяващ това, че същият е ученик и отговаря на условията по-горе(с цел идентификация), както и родителят/настойникът/попечителят да потвърди съгласието си с Правилата с подпис в протокол, съставян от Организатора. Родител/попечител/настойник задължително и придружава непълнолетния при получаване на Наградата.

 

 1. Нарушения:

9.1.   Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща marketing@bulgariamall.bg. Необходимо е оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, за да бъдат разгледани, се изпращат писмено в рамките на 7 дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 15 дни след изтичане Срока на Играта.

 

9.2.   Последици от нарушенията:

Организаторът без предупреждение да дисквалифицира от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Правила. Включително, но не само от Играта ще бъдат изключени лица, които използвайки манипулационни средства, подават грешни данни и т.н, чрез което се опитват да спечелят Наградата. Също така могат да бъдат изключени и лица, които участват с фалшива самоличност (т.е. от името на трети лица, с или без тяхно знание).

 

 1. Обявяване на Правила на Играта:

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 13.08.2020 г. на www.bulgariamall.bg.

Организаторът запазва правото си да променя Правилата, като промените ще бъдат обявени от Организатора на: www.bulgariamall.bg.

 

 1. Защита и съхранение на личните данни:

Организаторът на играта „БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69“ ЕАД e администратор на лични данни. Можете да се свържете с него по имейл (marketing@bulgariamall.bg) или на адрес:  гр. София, бул. България № 69. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до прекратяване на съгласието на Участника или за срок до 7 години след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при която данните на Победителите ще се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът унищожава вашите данни по сигурен начин.

Обработването на лични данни се основава на съгласието ви, на легитимния интерес на Организатора да промотира своята дейност, както и на необходимостта от спазване на законови задължения на Организатора.

 

Всички Участници, регистрирали се за участие в Играта, както и техните родител/попечител/настойник, с извършването на регистрацията, дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани от Организатора:

 • за провеждането на Играта;
 • за уведомяване на печелившия Участник за резултата от Играта и оповестяване на името на всеки от победителите на Facebook страницата, посочени в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора и България Мол;
 • за разпространяване на снимките/ видеозаписите, с оглед промотиране дейността на Организатора;
 • изпълнение на данъчни задължения на Организатора.

 

Организаторът може да предостави личните данни на участниците на своите партньори, които осигуряват наградите за Играта с цел получаване на награда от Победител от обект на партньор в България Мол и отчетна дейност към партньорите.

 

Организаторът обработва следните лични данни на Участниците: ● име и фамилия ● електронен адрес и телефон. За Печелившите Участници Организаторът обработва и следните данни: ● имена; ● адрес; ● телефон; ● имейл. За получилите наградата победител се обработват още ● данни от лична карта, включително ЕГН/ ЛНЧ; ● фото/ видео образ.

 

Извършвайки регистрацията, всяко лице (от свое име и от името на лицата, които представлява) потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат предоставяни за справка, преписвани, копирани, допълвани, коригирани, блокирани и изтривани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба.

 

Участниците (техните родител/попечител/настойник) изрично дават съгласие участниците да бъдат фотографирани и/или заснемани(включително видео и аудио материали) за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора без възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника и/или негов родител/настойник/попечител.

 

Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до офиса на Организатора. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в Играта. Услугата се заплаща от всеки, който желае да я използва по ценоразпис, определен от Организатора.

 

Организаторът обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни.

Вашите права относно данните са: ● Достъп до данните: имате възможност да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване; ● Коригиране: имате възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с вас; Изтриване: имате възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка; Възражение срещу обработка: вие можете да възразите срещу обработката при условията на GDPR; Ограничаване на обработката: имате възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи; Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това. Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организатора, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще ви уведомим своевременно.

Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR. Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организатора на посочения имейл или офисен адрес. Също така, вие имате право да подадете жалба / оплакване до Комисията за Защита на Личните Данни.

Подробните правила, които Организаторът прилага за защита на лични данни, са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
при ползване на уебсайтА, посещаване на фейсбук и инстаграм СТРАНИЦИТЕ и блога на
Bulgaria Mall.

 

12  Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закон за хазарта– в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било.

 НАГРАДИ:

Technopolis

6

HUAWEI MEDIAPAD T5 32/3 WI-FI AGS2-W09

 

Sport Depot

6

OMEGA Велосипед NITRO 24"

 

JYSK

1

Бюро BILLUND 54x120 бетон/бяло

 

 

1

Геймърски стол AGGESTRUP сив/черен

 

It Step

5

ваучерa на стойност от 200 лв. за обучение в програмата ни Малка Компютърна Академия

 

Ozone.bg

1

Гейминг подложка SteelSeries QcK+ KK

 

 

1

Гейминг мишка SteelSeries Rival 310 KK

 

 

1

Гейминг Клавиатура SteelSeries - Apex 3 КК

 

Booktrading

12

2475 Скечбук Балони - 80g/ 80 л

 

 

20

Bullet Journal Teen

 

 

15

Bullet Journal Woman

 

 

2

Purple Bottle Purely

 

 

2

Red Bottle Purely

 

 

2

Yellow Bottle Purely

 

 

10

Българо-английски р-к-18

 

 

6

Кутия за обяд - Бисквитка-квадрат 47859

 

 

50

Молив Макарони HB 81039

 

 

20

Немска граматика - G

 

 

5

Помогни на детето си с науките - Карол Вордерман

 

 

5

Похищението над принц Олиомаргарин от Марк Твен и Филип Стед

 

 

20

Рисувай с пръстчета

 

 

6

Р-К Чужди думи

 

 

10

Тефтер KAWAII авокадо розов

 

 

10

Тефтер KAWAII ЛАМА жълт

 

 

10

Тефтер KAWAII СУШИ син

 

 

12

Тефтер KAWAII Вярвам в себе си

 

Hippoland

2

FINDING DORY DISPL. РАНИЧКА 99285030

 

 

1

SAMBRO SECRET LP РАНИЦА 32X26CM SLP-8039-2

 

 

1

CREAT РАНИЦА 5685130P WINX КВАДР.КАПАК

 

 

1

ФАНСИ РАНИЦА SECRET LIFE МОМЧЕ 1023-6217

 

 

2

VADO РАНИЦА ПОКЕМОН 44Х34СМ 6535

 

 

6

TTOYS ТЕФТЕР - ЛАМА 41206

 

 

3

TTOYS ПУХКАВ ТЕФТЕР - ЛАМА 41207

 

 

9

TTOYS ТЕБЕШИРИ 6БР КУТИЯ 61035

 

 

1

WO DISNEY К-Т 22 Ч. ОЦВЕТЯВАНЕ КУФАРЧЕ 53515

 

 

1

WO DISNEY ГОЛЕМИ ПАСТЕЛИ 8БР 53479

 

 

6

DISNEY АВТОМ. МОЛИВ С ГУМА С МЕК ДЪРЖАЧ 3БР/БЛИСТЕР 53592

 

 

2

DISNEY ГЕЛ-ХИМИКАЛИ 4 БР./БЛИСТЕР 53730

 

 

2

DISNEY PVC НЕСЕСЕР МИНИ 53736

 

 

1

DISNEY МАРКЕРИ С ПЕЧАТИ 3 БР. 53707

 

 

3

VADO STAR WARS САКЧЕ ЗА СПОРТ 570-6282

 

 

3

WO DISNEY ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ С ТЕБЕШИРИ 26264

 

 

3

WO DISNEY РАНИЦА 801003 27Х23СМ

 

 

2

PXS 156803 РАНИЦА HEAD 1 ЦИП, ОТД. ЛАПТОП

 

 

1

PXS 47423 НЕСЕСР ОВАЛ LOVE

 

 

1

PXS 108423 НЕСЕСР ОВАЛ EMOJI СЪРЦА

 

 

1

PXS 107906 РАНИЦА EMOJI ЖИВ. ФРОНТ ДЖОБ

 

 

2

PXS 108406 РАНИЦА EMOJI СЪРЦА ФРОНТ ДЖОБ

 

Sotto Zero

100

сладолед по избор 150 гр

 

Salad Box

20

ваучер за 10 лв

 

Subra

20

DOPPELHERZ-Имуно за деца x 15 бр

 

 

15

детска игрa с хилки и топчета MUSTELA

 

 

20

продукти за дентална хигиена ЕЛГИДИУМ

 

Terranova

10

тениски

 

 

10

Шапки

 

 

10

Блузи

 

Paint Me

2

Ваучер за сесия Детско рисуване

 

 

2

Картина на детска тематика - 30х40 рисувана на памучно платно

 

 

2

Комплект за рисуване вкъщи - 1 платно

 

Кино Арена

10

билет за филм по избор

 

Douglas

10

козметични продукта с марка Douglas

 

Ola Taste of Med

3

детски менюта

 

Rock School

3

безплатен урок по избор

 

 

 

To top