Пазарувай безопасно в Bulgaria Mall

Дата
01.09.2021
 • Вашата безопасност и здраве са приоритет за нас! Нашият екип следи внимателно ситуацията и стриктно следва препоръките и инструкциите на Министерството на здравеопазването. Молим да се запознаете с всички противоепидемични мерки, които сме предприели за Вашето безопасно пазаруване в Bulgaria Mall:

  • Редовна дезинфекция на всички общи части и повърхности по указания от компетентните органи начин и алгоритъм;
  • Поставена маркировка за ограничаване на струпването на хора в критични точки;
  • Затваряне на зоните за сядане и почивка с цел ограничаване на струпването на хора;
  • Редовно почистване на вентилационната система, снабдена със съвременни пречистващи филтри;
  • Осигуряване на дезинфекционни станции на основни точки в търговския център.
  • Безконтактен достъп до паркинга на Bulgaria Mall.

  Мерките за безопасност, които Вие следва да спазвате, са:

  • Винаги носете предпазна маска в закритите зони на търговския център. Използването на шлемове или други средства, покриващи носа и устата, вместо маски за еднократна или многократна употреба, не е разрешено;
  • Дезинфекцирайте ръцете си при влизане в търговския център на предоставената станция на всеки вход;
  • Спазвайте дистанция от поне 2 м. от другите посетители и служители и избягвайте струпвания на хора на едно и също място;
  • Използвайте асансьорите максимум до 4 човека едновременно; 
  • Лица под 18 години се допускат само с придружител;
  • По възможност, в търговските обекти извършвайте плащанията си с кредитна/дебитна карта  или по друг безконтактен начин;
  • Позволено е посещението на търговския център на групи не по-големи от 4-ма души;
  • Използвайте обозначените входове и изходи на търговския център и спазвайте указаните маршрути за движение в Търговския център и местата за вход и изход;
  • Мийте често ръцете си със сапун, спазвайки указанията на Министерството на здравеопазването и РЗИ.

  #safeshopping

To top