Дата
31.01.2020

Спечели романтична почивка за двама в Барселона

Романтика. Пътешествие. Барселона. Това не е мечта, а реалност! Този Св. Валентин от Bulgaria Mall ви даваме възможността да спечелите пътешествие за двама в играта ни „Спечели романтична почивка за двама в Барселона“! Участвайте от 01 до 14 февруари за своята романтична приказка.

Как да участваш:

 • Прочети нашия онлайн Shopping Guide за Свети Валентин.
 • На последната му страница ще откриеш списък с магазините, в които да търсиш нашите четирите тематични стикера.
 • Стикерите изглеждат ето така:       и отговарят на четирите етажа - ниво 0,1,2 и 3. 

Сърце - ниво 0

Самолет - ниво 1

Куфар - ниво 2

Чаша вино - ниво 3

 • Вземи талон за участие от бюро "Информация" на ниво партер в Bulgaria Mall.
 • Попълни талона с всички необходими данни и постави стикерите на обозначените места.
 • Пусни талона в кутията за участие, която ще намериш на бюро "Информация", ниво партер.

С участието си имате възможността да спечелите:

Голямата ни награда - почивка за двама в Барселона с Chart Air

ИЛИ куфар по избор от Estil, Bulgaria Mall

ИЛИ бутилка вино Haralambievi

Правила за наградна игра „Спечели романтична почивка за двама в Барселона“

 

 1. 1. Организатор: Организатор на играта „Спечели романтична почивка за двама в Барселона“ (наричана Играта) е дружествотоБул. България 69“ ЕАД, ЕИК 205202538, собственик на Търговски Център „България Мол“, гр. София, бул. България № 69 (наричан Bulgaria Mall/България Мол). Съорганизатор на играта е "БОГАЙ" ООД, ЕИК 103973559, гр. Варна, жк. "Чайка", бл. 67, вх. Е, ап. 109.  http://www.chartairbg.com (наричано Chart Air), което дружество, което предоставя туристически услуги,    и което осигурява Голямата наградата. .
 2. Участник: Всеки дееспособен български гражданин, който има постоянен адрес в Р. България и има навършени 18 години към датата на подаване на талона за участие, който валидно се е регистрирал за участие в Играта. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, Chart Air и членове на семействата им, нито служители в магазини и други обекти в България Мол. Всеки Участник може да изиска анулиране на участието си в Играта във всеки момент като заяви това на имейл: marketing@bulgariamall.bg. По този начин той се отказва от възможността да спечели Награда.
 3. Срок на Играта: Играта стартира в 10.00 часа на 01.02.2020 г. и приключва в 21 часа на 14.02.2020 г. (който е последният ден, в който участниците могат да подадат талони). Организаторът запазва правото си да прекрати Играта във всеки момент като информира участниците чрез електронно съобщение, публикувано на www.bulgariamall.bg. без да уведомява индивидуално всеки от Участниците. При прекратяване на Играта Организаторът и Chart Air не носят отговорност пред Участниците за нанесени щети (имуществени и неимуществени) и не им дължат компенсации.
 4. Регистрация за участие в Играта: Регистрацията за участие става с подписване от Участника на талон (по образец, изготвен от Организатора), и пускането му в запечатана кутия (Кутията), намираща се на бюро Информация, разположено на ниво партер в България Мол. Талонът за участие се предоставя на Участника на бюро Информация. Подаването на талона означава, че лицето, се е запознало напълно с настоящите Правила. Валидни са само талоните, пуснати в Кутията в Срока на Играта, които съдържат: име (първо име и фамилия) на Участника, телефон, електронен адрес, подпис, дата, и имат залепени четири различни рекламни стикера. Рекламните стикери, които следва да бъдат залепени на талона, могат да бъдат получени в търговските обекти в България Мол, които са включени в списъка в Shopping Guide за Св. Валентин, обявен на www.bulgariamall.bg и на Facebook страницата на България Мол. От всеки един обект от списъка в Shopping Guide за Св. Валентин Участникът може да получи по един рекламен стикер. Стикерите от всеки от тези търговски обекти са различни по визия. Получаването на стикер не е обвързано с покупка.

Всеки Участник има право да участва в Играта, подавайки само един талон. Лица, които са поставили в Кутията повече от един талон, се считат дисквалифицирани и не могат да бъдат обявявани за печеливш Участник.

С подаването на талон Участникът декларира и се съгласява, че: (1) напълно се е запознал с настоящите Правила и ги приема, както и че ще се запознава с всички промени в тях, като се задължава да осигури приемането им и съгласието с тях от страна на всяко трето лице, което може да получи предоставената Награда; (2) при евентуално спечелване на Наградата да участва във фото-сесията, описана в тези Правила; (3) предоставя личните си данни доброволно и предоставя изричното си съгласие Организаторът и  Chart Air да обработват предоставените лични данни за целите, описани в тази Правила; (4) в случай на получаване на Наградата, неговите именa, както и снимки/видео, биха могли да станат публични във Facebook страницата на Организатора както и във Facebook страницата на България Мол или друг социален канал, използван от Организатора; (5) че данните, предоставени за целите на Играта, са правилни и достоверни; (6) че се е запознал и с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ при ползване на уебсайт, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на Bulgaria Mall, намираща се на www.bulgariamall.bg

 1. Награди: в Играта ще бъдат предоставени следните награди:
 • Една награда: Романтична почивка за двама в Барселона“ (наричана Голямата награда), включваща: (i) хотелско настаняване за двама за 3 (три) нощувки в гр. Барселона, Испания, и (ii) самолетни билети за двама по маршрут София-Барселона/Барселона-София. Пътуването следва да се осъществи в периода  от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г., като конкретните дати се съгласуват между Chart Air и конкретния печеливш. Конкретните места за настаняване в гр. Барселона, както и конкретните самолетни полети се определят от Chart Air;
 • Една награда – „Куфар Естил“: по избор на съответния Победител от магазин Естил (ESTIL), разположен на втори етаж над партер в България Мол.;
 • Четиринадесет награди - „Бутилка вино от винарска изба Haralambievi“ (всяка наричана Бутилка вино)– по избор на  Chart Air от селекцията на избата.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейна парична равностойност или с други артикули/услуги. Един участник може да получи само една награда.

 1. Победители: Участникът, който ще спечели Голямата награда, е само един. Участникът, който спечели награда „Куфар Естил“, ще е само един. Четиринадесет от Участниците ще спечелят по една Бутилка вино. Всеки един от Участниците, определени за печеливши, е наричан в тези Правила – „Победител“. Участник може да бъде определен за печеливш и да получи награда само ако отговаря на всички изисквания на тези Правила и е пуснал валиден талон.
 2. Определяне на Победител: Определянето на Победителите за всеки вид награда ще се извърши чрез самостоятелно теглене (жребий) от наличните и валидни талони в Кутията. Ще бъдат извършени три самостоятелни тегления – по едно за всеки вид награда. Трите тегления ще се проведат на 17.02.2020 г., на място и в конкретен час, определени от Организатора, публикувани на www.bulgariamall.bg. Трите тегления ще се извършат от тричленна комисия, определена от Организатора и Chart Air. Тегленията ще се проведат в следната поредност и по следния начин: (1) жребий за голямата награда – теглене на един печеливш талон, определящ Победителя и на три резервни талона; (2) жребий за награда „Куфар Естил“ – теглене на един печеливш талон, определящ Победителя и на три резервни талона (3) жребий за награда „бутилка вино“ – теглене на двадесет талона, от които първите четиринадесет изтеглени, които бъдат валидни и печелившият Участник не подлежи на дисквалификация, ще спечелят по една бутилка от описаното вино.

При невъзможност за осъществяване на контакт с някой от изтеглени печеливши участници в рамките на 7 дни от датата на тегленето или в случай, че той не отговаря на изискванията и правилата на Играта, то съответната Награда ще се връчи на следващия изтеглен резервен печеливш от съответното теглене, по реда на изтеглянето на резервите, до определяне на Победител.

Изтеглените във всяко самостоятелно теглене талони няма да бъдат връщани в Кутията за следващото теглене. Талоните, изтеглени в теглене за определен вид награда, участват при определяне на Победител само за този вид награда, но не и за други два вида награди.

 1. Оповестяване на печеливш Участник и връчване: 8.1. Оповестяването на печелившите Участници ще се извърши чрез обявяване на имената им на https://facebook.com/bulgariamall. Печелившите Участници ще бъдат уведомени за спечелването на награда на телефонния номер, който са предоставили, а ако не бъдат намерени – то на предоставената електронна поща. 8.2. Връчването на всяка от наградите ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио), които снимки/записи ще бъдат използвани с цел реклама на Организатора. 8.3. При получаването на наградата всеки Победител трябва да покаже свой документ за самоличност (с цел идентификация), както и да потвърди съгласието си с Правилата с подпис в протокол, съставян от Организатора. Победителят в тегленето за Голямата награда ще уведоми Организатора за лицето, което ще го придружава и ще предостави необходимите данни за него в срок до 14 дни след датата на тегленето. Всеки победител, при получаване на наградата, ще предостави и допълнителната информация и лични данни, описани в тези Правила (когато такава бъде необходима).

Наградите не могат да бъдат получавани от лица, различни от участниците, подписали съответния печеливш талон.

 1. Данъчни задължения на печелившите Участници: Стойността на Голямата наградата и наградата „Куфар Естил“ може да представлява реализиран доход по смисъла на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и да подлежи на облагане, като данъкът е дължим от получателя на Наградата. В тази връзка на всеки от Победителите, чиято награда представлява доход) ще бъде предоставена служебна бележка по ЗДДФЛ, от която да е видна стойността на Наградата. Предоставящият наградата подава информация до НАП., ноне носи отговорност за недеклариран или незаплатен данък от физическото лице.
 2. Нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща marketing@bulgariamall.bg. Необходимо е да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, за да бъдат разгледани, се изпращат писмено в рамките на 7 дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 15 дни след изтичане Срока на Играта. Организаторът без предупреждение дисквалифицира от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Правила, или използват манипулационни средства, подават грешни данни и т.н. Също така могат да бъдат изключени и лица, които участват с фалшива самоличност.
 3. Обявяване на Правила на Играта: Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 31.01.2020 г. на www.bulgariamall.bg.Организаторът запазва правото си да променя Правилата като промените ще бъдат обявени от Организатора на: www.bulgariamall.bg.
 4. Защита и съхранение на личните данни:

Организаторът на играта   и Chart Air са администратори на лични данни. Можете да се свържете с Организатора на следния имейл  - marketing@bulgariamall.bg), а с  Chart Air - по имейл  office@chartairbg.com или на адрес: гр. София, бул. България № 69. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора и/или  Chart Air до прекратяване на съгласието на Участника или за срок до 7 години след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при която данните на Победителите ще се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът и  Chart Air унищожава вашите данни по сигурен начин.

Обработването на лични данни се основава на съгласието ви, на легитимния интерес на Организатора и  Chart Air да промотират дейността си, както и на необходимостта от спазване на законовите им задължения. Всички Участници с подписването на талона дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани от Организатора и  Chart Air за: провеждането на Играта; уведомяване на печелившите Участници за резултата от Играта и оповестяване на името на всеки от победителите на Facebook страницата, посочени в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора и  Chart Air; за разпространяване на снимките/ видеозаписите, с оглед промотиране дейността на Организатора и  Chart Air; изпълнение на данъчни задължения на Организатора и  Chart Air.

Организаторът и  Chart Air обработват следните лични данни на Участниците: ● име и фамилия ● електронен адрес и телефон. За Печелившите Участници обработва и следните данни: ● имена; ● адрес; ● телефон; ● имейл. За получилите наградата победител се обработват още ● данни от лична карта, включително ЕГН/ ЛНЧ; ● фото/ видео образ. За получилия Голяма награда Chart Air обработва още: ●паспортни данни; ● имена, ЕГН и паспортни данни на лицето, придружаващо Победителя. За наградите, които представляват доход по ЗЗДФЛ - предоставящият обработва: име и фамилията,адреса си, и ЕГН на съответното лице.

Извършвайки регистрацията, всяко лице потвърждава, че е наясно, че Организаторът обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни.

Участниците изрично дават съгласие да бъдат фотографирани и/или заснемани(включително видео и аудио материали) за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора и  Chart Air без възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

Организаторът и  Chart Air гарантират възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в Играта. Услугата се заплаща от всеки, който желае да я използва по ценоразпис, определен от Организатора и/или  Chart Air.

Основни права: ● Достъп до данните: да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни; ● Коригиране: да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни данни, свързани с вас; Изтриване: да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка; Възражение срещу обработка: да възразите срещу обработката при условията на GDPR; Ограничаване на обработката: да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни; Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това. Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организатора и/или  Chart Air, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката. Вие няма да сте обект на решения, взети изцяло на база на автоматизирана обработка на вашите данни. Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR. Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организатора или  Chart Air на посочения имейл или офисен адрес. Също така, вие имате право да подадете жалба/оплакване до Комисията за Защита на Личните Данни.

Подробните правила за защита на личните данни са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
при ползване на уебсайт, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на
Bulgaria Mall.

 

13  Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закон за хазарта– в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било.

 

 

To top