Дата
01.04.2019

СПЕЧЕЛИ ПОЧИВКА ЗА ТРИМА С Chart Аir

Спечели почивка за трима (двама възрастни и дете) с "Chart Air" в Престиж Делукс Хотел Аквапарк Клуб, Златни пясъци, като участваш от 1 до 30 април на бюро "Информация" в Bulgaria Mall. 

За да получите талон за участие е необходимо да предоставите бележка за покупка от магазините в Bulgaria Mall на стойност на/над 30 лв. на бюро Информация (ниво партер). 

1 бележка (със стойност на/над 30 лв.) = 1 участие

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА „СПЕЧЕЛИ ПОЧИВКА ЗА ТРИМА С „Chart Аir

 

 1. Организатор на Играта:

Организатор на Наградната игра “Спечели почивка за трима с ChartAir” (Играта) е "БОГАЙ" ООД, ЕИК 103973559, гр. Варна, жк "Чайка", бл. 67, вх. Е, ап. 109.

http://www.chartairbg.com

 1. Период на провеждане (Срок на Играта):

Играта стартира на 01.04.2019 г. и приключва на 30.04.2019 г.(който е последният ден, в който участниците могат да подадат талони).

Организаторът запазва правото си да прекрати Играта във всеки момент като е длъжен да информира участниците своевременно чрез електронно съобщение , публикувано на следния уеб сайт: www.bulgariamall.bg. Организаторът не е длъжен да уведомява индивидуално всеки от Участниците.  При прекратяване на Играта Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и не им дължи компенсации.

 

 1. Дефиниции:

Правилата на Играта съдържат следните термини:

3.1.  Организатор: "БОГАЙ" ООД, ЕИК 103973559;

3.2.   Участник:

 

Всеки дееспособен български гражданин (физическо лице), който има постоянен адрес в страната и има навършени 18 години към датата на приключване на играта; 

В Играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на семействата им, нито служители в магазини и други обекти в България Мол;

3.3. Bulgaria Mall/България Мол: Търговски Център България Мол, гр. София, бул. България № 69.

 

 1. Регистрация за участие в Играта:

 

Всяка една касова бележка (фискален бон) за 30 (тридесет) или повече лева, похарчени в Bulgaria Mall в Срока на играта(1 април до 30 април 2019 г.), представена в оригинал на Организатора, предоставя на участника по един талон за регистрация за участие. С една касова бележка в Играта може да участва един Участник, само веднъж. Участник може да участва многократно в Играта като представи оригинал от различни касови бележки, всяка от които е на стойност 30 (тридесет) или повече лева. Не дават право на участие в Играта касови бележки, които удостоверяват плащане на битови консумативи (вода, ток, интернет, телефония, телевизия, газ, и други подобни), дори те да са заплатени в обект в Bulgaria Mall и да са стойност над необходимата за участие.

Регистрацията за участие в Играта става с попълване и подписване от страна на Участника на талон(по образец, изготвен от Организатора), който се пуска в заключена кутия, намираща се на Бюро Информация, на ниво партер в Bulgaria Mall.

Талонът за участие се предоставя на Участника срещу оригинал от касова бележка за стойност от 30 (тридесет) или повече лева, похарчени в кой да е от обектите в Bulgaria Mall. Талон не се предоставя срещу без касови бележки, които удостоверяват плащане на битови консумативи - вода, ток, интернет, телефония, телевизия, газ, и други подобни), дори те да са заплатени в обект в Bulgaria Mall и да са стойност над необходимата за участие. Всяка участваща бележка се маркира и се върща на Участника.

Валидни са само талоните, регистрирани в Срока на Играта, които съдържат име(първо име и фамилия) на Участника, телефон и  електронен адрес за контакт.

С подаването на талон за Играта, всеки Участник:

 • декларира, че е прочел и е напълно запознат с Правилата на Играта и ги приема, както и че ще се запознава с всички промени в тях, като се задължава да осигури приемането им и съгласието с тях от страна на всяко трето лице, което може да бъде част от използването на предоставената Награда;и
 • декларира и се съгласява, при евентуално спечелване на Наградата, да участва във фото-сесията, описана в тези Правила;
 • декларира, че предоставя личните си данни доброволно и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените лични данни за целите, описани в тази Правила; и
 • изрично се съгласява, че в случай на получаване на Наградата, неговите именa, както и снимки, биха могли да станат публични във Facebook страницата на Организатора, както и във Facebook страницата на България Мол или друг социален канал, използван от Организатора или България Мол.

 

 1. Награда:

Печелившият Участник в Играта „Спечели почивка за трима с ChartAir” ще спечели:

 • Хотелско настаняване за двама възрастни и едно дете до 12 години в Prestige Hotel & Aquapark, Златни пясъци, за периода 1 – 3 юни 2019 г. - 2 нощувки в апартамент с морски изглед на база All Inclusive;
 • Трансфер с автомобил и шофьор от летище Варна до хотела, в двете посоки;
 • Три самолетни билета за двама възрастни и едно дете до 12 години на следните дати и в следните часове: 

FB 973  31 MAY  SOFIA - VARNA  20:00 20:50
FB 974  02 JUNE  VARNA - SOFIA  21:40 22:30

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейна парична равностойност или промяна на датите, описани по-горе.

 1. Победител

6.1. Участникът, който печели Наградата, се определя чрез жребий на произволен принцип -  чрез теглене от всички представени валидни талони. Тегленето ще се състои на 02.05.2019 г. в Bulgaria Mall, в обект Chart Air, в присъствието на нотариус, в час, допълнително определен от Организатора.

6.2. Победителят в Играта „Спечели почивка за трима с ChartAir“ ще бъде само един. Ще бъде изтеглен един печеливш Участник и пет резерви. При невъзможност за осъществяване на контакт с първия изтеглен печеливш в рамките на 7 дни от датата на тегленето или в случай, че той не отговаря на изискванията и правилата на Играта или не може да получи Наградата, то Наградата ще се връчи на следващия изтеглен резервен печеливш, по реда на теглене на резервите. Това правило се прилага многократно.

6.3. За изтеглянето на Наградата по посочения начин ще бъде изготвен надлежен протокол.

6.4. При връчването на Наградата Печелившият Участник ще участва във фото-сесия, снимките от която ще бъдат използвани с цел реклама на Организатора и България Мол.

 

 1. Оповестяване на печеливш Участник

Оповестяването на печеливш Участник ще се извърши чрез обявяване на имената му на  www.bulgariamall.bg и https://facebook.com/bulgariamall. Така изтегленият печеливш Участник ще бъде уведомен за това на електронната поща и на телефонния номер, който е предоставил (ако е предоставил такъв). Когато печелившият Участник не е предоставил телефон или електронна поща, то, за да получи наградата, последният следва да се свърже с Организатора на следния електронен адрес: marketing@bulgariamall.com или на facebook страницата на Bulgaria Mall в срок до 2 дни от обявяването му, като в противен случай Наградата ще бъде предоставена на резервен печеливш (подредени по реда на изтеглянето им).    

 

За получаване на Наградата, печелившият Участник следва да покаже документ за самоличност и оригинал на маркираната касова бележка.

 1. Нарушения:

8.1.   Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща marketing@bulgariamall.bg. Необходимо е да се подпишете с истинското си име и да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, за да бъдат разгледани, се изпращат писмено в рамките на 7 дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 15 дни след изтичане Срока на Играта.

8.2.   Последици от нарушенията:

В случай, че бъде установено нарушение на настоящите правила, Организаторът е упълномощен и задължен да дисквалифицира съответния Участник.

8.3. Изключване на участник:

Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Правила за участие. Включително, но не само от Играта ще бъдат изключени лица, които използвайки манипулационни средства, подават грешни данни, фалшиви касови бележки и т.н, чрез което се опитват да спечелят Наградата. Също така могат да бъдат изключени и лица, които участват с фалшива самоличност (т.е. от името на трети лица, с или без тяхно знание).

 

 1. Правила на Наградната игра и тяхното обявяване:

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени 31.03.2019 г. на страницата на Bulgaria Mall: www.bulgariamall.bg.

Организаторът запазва правото си да променя Правилата като промените ще бъдат обявени от Организатора на страницата на Bulgaria Mall: www.bulgariamall.bg.

 

 1. Защита и съхранение на личните данни:

Получените данни могат да бъдат обработвани от Организаторът до прекратяване на съгласието на Участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Огранизатора. 

Всички Участници, регистрирали се за участие в Играта, с подписването на регистрационния талон, дават съгласието си техните лични даннида бъдат използвани от Организатора:

 • за провеждането на Играта;
 • за да уведоми печелившия Участник за резултата от Играта;
 • за да оповести името на всеки от победителят на Facebook и Инстаграм страницата, посочени в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора, и България Мол (предвид обстоятелството, че обектът на Организатора, чрез който се провежда Играта, е разположен в България Мол).

Извършвайки регистрацията, всяко лице (от свое име и от името на лицата, които ще използват Наградата и ще участват във фотосесията) потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат предоставяни за справка, преписвани, копирани, допълвани, коригирани, блокирани и изтривани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба. Във всеки един момент, Участниците могат да поискат Организаторът да престане да използва техните лични данни за целите, упоменати по-горе.

Участниците изрично дават съгласие да бъдат фотографирани и/или заснемани (включително видео материали) за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора без допълнително възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

Участникът декларира и се съгласява, че обработването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието му в настоящата Игра,получаването на Награда, както и за действия, предхождащи встъпването в отношенията с Организатора на Играта по повод участие в нея и предприети по искане на Участника, изразено чрез регистрацията  за участие.

Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до офиса на Организатора. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в Играта. Услугата се заплаща от всеки, който желае да я използва по ценоразпис, определен от Организатора.

В допълнение, всеки Участник, с подаване на талон, декларира, че е запознат, че съгласно действащото законодателство, Организаторът е може да се окаже, че е задължен по ЗДДФЛ да получи и обработи личните данни на всеки от Победителите, както и за целите на изготвяне на служебната бележка и подаване на информация до НАП за предоставената Награда.

 

 1. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” – в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

 

 1. Отказ от участие

Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес marketing@bulgariamall.bg. По този начин той се отказва и от бъдещо участие в Играта и възможността да спечели Награда.

To top