Дата
01.12.2017

Коледният календар на Bulgaria Mall

В Bulgaria Mall отброяваме дните до Коледа с много подаръци всеки ден. Скрихме над 700 подаръка в нашия интерактивен коледен календар. Ела и ги открий от 1 до 25 декември. Трябва ти смартфон или таблет и малко късмет.ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.Организатор на играта:

Организатор на Наградната игра “Коледен календар” от 1-ви до 25-ти Декември 2017 е „Мъркюри“ ЕАД, с ЕИК 131443482, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 69, ет.4, М.О.Л.: Майлс Самърфийлд .
http://www.bulgariamall.bg/


2.Период на провеждане (Срок на Играта)
Наградната игра стартира на 01.12.2017 г. и продължава до 25.12.2017 г. включително.
Организаторът запазва правото си да прекрати играта във всеки момент, като е длъжен да информира своевременно чрез електронно писмо участниците в нея, публикувано на следния уеб сайт: www.bulgariamall.bg. При прекратяване на играта или при технически неизправности Организаторът не носи отговорност пред участниците и не им дължи компенсации.

3.Дефиниции

Правилата на играта съдържат следните термини:

3.1. ОРГАНИЗАТОР: „Мъркюри“ ЕАД, с ЕИК 131443482

3.2. УЧАСТНИК:
Може да участва всеки дееспособен български гражданин (физическо лице), който има постоянен адрес в страната и има навършени 18 години към датата на участие в играта.
В играта нямат право да участват служители и членове на семействата на служителите на Организаторите, служители на 121 Агенция ООД, както и служителите на магазини и други обекти в България Мол.

3.3. Bulgaria Mall: Търговски Център Bulgaria Mall, гр. София, бул. България № 69

4. Участие в Играта:

Участието в играта се осъществява посредством мобилно устройство(телефон или таблет) и приложение, което може да бъде свалено безплатно от Google Play или Apple Store с наименование „коледен Календар Bulgaria Mall”. “Коледен календар Bulgaria Mall” използва технологията “добавена реалност”. Когато мобилното устройство бъде насочено към специално изградено за целта табло в Bulgaria Mall, то разпознава приложението, отваря поле със съответната дата и анимация индикира дали има печалба или не. В случай на печалба, приложението генерира код, срещу който печелившият може да получи информация къде да получи наградата си от промо екипа на Коледния Календар.. Участието в Играта може да не е обвързано с покупка.

5.Награди

Наградите са разнообразни и се предоставят от Организатора на играта.

5.1. Наградите се печелят на случаен принцип, като са разпределени предварително по равен брой за всеки ден. В случай, че в даден ден останат неспечелни награди, то те се преразпределят за следващите дни.
5.2. От всяко отделно устройство може да се играе само по веднъж в даден ден. Това не важи за таблетите, които са в хостесите с цел да подпомогнат участието в играта, на посетители, които нямат възможност да изтеглят приложението.
5.3. Ако посетителят спечели награда, той разбира са това веднага и трябва да отиде с кода, който е получил на бюро “Информация”, за да получи инструкции как да получи наградата си.
5.4. Част от наградите могат да представляват специална отстъпка при покупка от магазин в търговкия център. Предметните награди и наградите, представляващи отстъпка при покупка не могат да бъдат изплатени в брой.
5.5. Организаторът носи отговорност за организирането на играта и предоставянето на инфомация за получаване на наградите, но не носи отговорност за предоставянето на наградите от трети лица.
5.6. Печелившите кодове могат да бъдат разменяни срещу награда в рамките на играта, от 1ви до 25ти декември, включително.

6.Оповестяване на печеливш Участник
Ако посетителят спечели награда, той разбира за това веднага и трябва да отиде с кода, който е получил при промо екипа на Коледния Календар, за да получи инструкции как да получи наградата си.

7.Нарушения
7.1. Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща game@bulgariamall.bg. Необходимо е да се подпишете с истинското си име и да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани.
7.2. Последици от нарушенията:
В случай, че бъде установено нарушение на настоящите правила по време на участие, Организаторът е упълномощен и задължен да дисквалифицира съответният участник.
7.3. Изключване на участник:
Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия за участие. Включително, но не само от Играта ще бъдат изключени лица, които използвайки неразрешени помощни средства или други манипулации, се опитват да спечелят наградата.

8.Правила на Наградната игра и тяхното обявяване.
Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 01.12.2017 г. на страницата на Bulgaria Mall: www.bulgariamall.bg;
Организаторът запазва правото си да променя правилата на играта като промените ще бъдат обявени от Организатора на страницата на Bulgaria Mall преди да влязат в сила.

9.Защита и съхранение на личните данни
„Мъркюри“ ЕАД е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни под № 122780.
Получените данни могат да бъдат обработвани от Организаторът до прекратяване на съгласието на участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Огранизатора.
Участниците изрично дават съгласие да бъдат фотографирани и/или заснемани за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора без допълнително възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

10.Правна квалификация:
Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” – в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

To top